Görme Engelliler

Rehberlik ve Psikolojik Danışmalık Servisi

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

Okulumuz rehberlik servisi biriminde 3 okul rehber öğretmeni bulunmaktadır:  Zeynep DEMİRKAN, Emel KILIÇ TUNÇ ve Zuhal ASARLI TOKGÖZ

 

Zeynep DEMİRKAN :  Öğretmenimiz Şehit Kemal Ortaokulu’ndan ve Menemen Süper Lisesi’nden mezun olduktan sonra 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde lisans eğitimine başlamış ve lisans eğitimini 2002 yılında tamamlamıştır. Mezun olduktan sonra iki yıl özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde çalışmış, 2006 yılında MEB’e bağlı ilköğretim okullarında çalışmaya başlamıştır. 2009-2010 eğitim öğretim yılından itibaren okulumuzda görev yapmaktadır.

 

Zuhal ASARLI TOKGOZ: Öğretmenimiz Ahmetbey Kasabası Cumhuriyet İlköğretim Okulu ve Ahmetbey Kasabası Şehit Öğretmen Uğur Gören Çok Programlı Lisesinden mezun olduktan sonra 2005 yılında Ege Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde lisans eğitimine başlamış ve lisans eğitimini 2010 yılında tamamlamıştır. Aynı yıl Ege Üniversitesinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde yüksek lisans eğitimine başlamış, 2012 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayarak Uzman Psikolojik Danışman unvanını almıştır. 2010’da mezun olduktan sonra 2 ay özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışmış, 2010 yılında MEB’e bağlı ilköğretim okullarında çalışmaya başlamıştır. 2012-2013 eğitim öğretim yılı itibari ile okulumuzda göre yapmaktadır.

 

 

  2011 İZMİR Çocuklara Uygulanan Psikolojik Testler –Uz. Psikolog Gökül KARLUK

   Ön görüşme ve Değerlendirme

   Peabody Resim-Kelime Testi

   Goodenough-Harris Adam Çizme Testi

   Görsel-İşitsel Sayı Dizileri Testi (GİSD-A)

   Stroop Dikkat Testi

   Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi

   Ankara Gelişim Testi Envanteri (AGTE)

   2012 İZMİR Danışmanlık ve Eğitimde Terapötik Kartların Kullanımı  Eğitimi – Dr. Nevin DÖLEK